Hybrid Infrastructures diende als de basis voor dit masterplan voor de Rijnkade van Arnhem, een locatie omsloten door UN Studio’s nieuwe Centraal Station, de Rijn en het bestaande stadscentrum en momenteel bezet door twee gigantische fly-overs die het gebied een nogal bleek, schraal en verlaten indruk karakter geven. Dichtheid is het startpunt.

Het gehele projectgebied is opgesplitst in tien afzonderlijke gebieden waarop door elk van de tien verschillende deelnemers aan het afstudeeratelier een strategie is ontwikkeld om de bestaande infrastructuur met een extreem hoge dichtheid (FSI = 5) nieuw leven in te blazen. Op de randen van de verschillende deelgebieden ontmoeten strategien elkaar en ontstaan interessante confrontaties. 

Het resultaat is een zeer dicht stedenbouwkundig plan met een enorme variatie aan stedenbouwkundige ruimtes, functies en sferen. In de laatste fase van het project heeft elk van de studenten in het atelier een deelgebied van het totale plan uitgewerkt als een architectonische
ontwerpopgave.

■ in atelierverband, NL, 2008